Archival Research

Van Dyck


‘St John and St Paul’ in the inventory of Jan Gillis (July 1682)

Abstract

The panel paintings ‘St John and St Paul by Van Dyck’ were mentioned in the inventory of decease of Jan Gillis, silversmith. He died on the 10th of November 1681.

Place and date
Antwerp, 28 & 29 & 30-07-1682

Archival reference
Felixarchief / Antwerp City Archives, N # 2045, f° 1-17

Transcription
Felixarchief / Antwerp City Archives, Notaris Antoon Herreyns (1680-1690), N # 2045,
f° 1-17, 28 & 29 & 30-07-1682

Transcribed by Ingrid Moortgat

Publication history

Extract published by:

  • Duverger, Erik. Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw. Brussel : Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1984-2009, vol. 11, p 168.
  • Van Den Branden, Frans Jos. “Verzameling van schilderijen te Antwerpen.” In Antwerpsch Archievenblad, dl. 22, p 33-38.
  • Denucé, Jan. De Antwerpsche “konstkamers” : inventarissen van kunstverzamelingen te Antwerpen in de 16e en 17e eeuwen. Antwerpen: De Sikkel, 1932, p 307-310.

Panel Painting mentioned in:

  • Barnes, Susan J., Nora De Poorter, Oliver Millar and Horst Vey. Van Dyck. A Complete Catalogue of the Paintings. New Haven/London: Yale University Press, 2004, p 71.
  • As reference in the provenance of the panel paintings “Christ and the Twelve Apostles”.

How to cite: Moortgat, Ingrid. “’St John and St Paul’ in the inventory of Jan Gillis.” In Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project. Edited by Joost Vander Auwera and Justin Davies.
jordaensvandyck.org/archive/st-john-and-st-paul-in-the-inventory-of-jan-gillisc/ (accessed 5 October 2023)

© Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project (terms and conditions)

 


  • hover on image to focus
  • click image to enlarge

Folio 1r

Inventaris van alle ende igelijke
de goederen soo meuble, juweelen,
gout ende silverwergh [schilderijen ende anders, superscript] achterge-
laetene ende bevonden ten sterff-
huyse van wylen S[eigneu]r Jan Gillis, in
syn leven silversmit was, den
welcken op den thienden novembris lestelijk
deser weerelt is comen t overlijden
in syne woonhuijse genaemt den
spiegel staende op de grote merckt
alhier neffens de pant, gemaeckt
door my onderschreven notaris ten
versuecke van syne drij sonen
ende erffgenaemen genaemt
Christianus, Franciscus ende
Michiel Gillis, op den achtentwin-
tichsten, negenentwintichsten ende
dertichsten van de maent july 1682
ende is als volght


After the introduction the notary lists the paintings, silver, gold, diamonds, pearls and other expensive stones found in the home of the deceased.

Inventory of the goods of Jan Gillis, silversmith. He died on the 10th of November 1681 in his residence de Spiegel on the Grote Markt, next to the Pand and left behind three sons: Christianus, Franciscus and Michiel Gillis. The inventory is made by the notary Antoon Herreyns by request of his sons.


  • hover on image to focus
  • click image to enlarge

Folio 3r


Item een stuck van denselven sijnde St Jan


Item een stuck van Van Dijck sijnde Ste Paulus


 

Also a piece by the same of St John


Also a piece by Van Dyck of St Paul