Archival Research

Van Dyck


‘Charity’ bought by Alexander Voet (12 July 1685)

Abstract

The panel painting ‘Charity by Van Dyck’ was mentioned in a list of paintings that Alexander Voet, widower of Sara Van Den Steen, has been buying since the day of her death, 15th of October 1678.

Place and date
Antwerp, 12-07-1685

Archival reference
Felixarchief / Antwerp City Archives, N # 432, f° 63-67

Transcription
Felixarchief / Antwerp City Archives, notaris Gerard Casens (1681-1685), N # 432, f° 63-67, 12-07-1685

Images: © FelixArchief, Stadsarchief Antwerpen

Transcribed by Ingrid Moortgat

Publication history

Published by:

  • Duverger, Erik. (1984-2009). Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw. Brussel : Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1984-2009, 11, p 326.

Extract published by:

  • Van Den Branden, Frans Jos. “Verzameling van schilderijen te Antwerpen.” In Antwerpsch Archievenblad, dl. 22, p 41-44.
  • Denucé, Jan. De Antwerpsche “konstkamers” : inventarissen van kunstverzamelingen te Antwerpen in de 16e en 17e eeuwen. Antwerpen: De Sikkel, 1932, p 313-315.

Panel Painting mentioned in:

  • Barnes, Susan J., Nora De Poorter, Oliver Millar and Horst Vey. Van Dyck. A Complete Catalogue of the Paintings. New Haven/London: Yale University Press, 2004, p 298.
  • As reference in the provenance of the panel painting “Charity”.

How to cite: Moortgat, Ingrid. “’Charity’ bought by Alexander Voet.” In Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project. Edited by Joost Vander Auwera and Justin Davies.
http://jordaensvandyck.org/archive/charity-bought-by-alexander-voet/ (accessed 16 June 2024)

© Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project (terms and conditions)

  • hover on image to focus
  • click image to enlarge

Folio 63r

Specificatie van de schilderijen
ende teeckeningen die S[eigneu]r Alexander
Voet, wed[uwnaa]r wijlen Jouff[rouw]e Sara
Vandesteen, gecocht heeft sedert
den 15. oktober 1678, date van de
afflijvigheijt van deselve sijne huijs-
vrouwe, mitsgaders van de naer-
gelaetene schulden ende lasten
bij denselven Alexander Voet als
haeren eenigen ende universelen erff-
genaem betaelt ende voldaen en sijnde
als volght


The sketch is one in a list of four pages of paintings and drawings Alexander Voet bought.

Description of the paintings Alexander Voet, widower of Sara Van Den Steen, has been buying since the day of her death, 15th of October 1678, followed by a list of debts he paid for since.


  • hover on image to focus
  • click image to enlarge

Folio 65r

Item een schetse Caritas wit
en swart van Van Dijck                7 = ..


After the paintings follow the debts he paid since the death of his wife.

Also a sketch Charity white
and black by Van Dyck                   7 = ..