Archival Research

Van Dyck


‘Charity’ bought by Alexander Voet (17 November 1685)

Abstract

A  ‘Charity by Van Dyck’ sketch in grisaille was mentioned in a list of paintings that Alexander Voet, widower of Sara Van Den Steen, has been buying since the day of her death, 15th of October 1678.

Place and date
Antwerp, 17-11-1685

Archival reference
Felixarchief / Antwerp City Archives, N # 432, f° 111v-116

Transcription
Felixarchief / Antwerp City Archives, notaris Gerard Casens (1681-1685), N # 432, f° 111v-116, 17-11-1685

Transcribed by Ingrid Moortgat

Publication history

Published by:

  • Duverger, Erik. (1984-2009). Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw. Brussel : Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1984-2009, 11, p 352.

Extract published by:

  • Van Den Branden, Frans Jos. “Verzameling van schilderijen te Antwerpen.” In Antwerpsch Archievenblad, dl. 22, p 45-47.
  • Denucé, Jan. De Antwerpsche “konstkamers” : inventarissen van kunstverzamelingen te Antwerpen in de 16e en 17e eeuwen. Antwerpen: De Sikkel, 1932, p 216-217.

Mentioned in:

  • Barnes, Susan J., Nora De Poorter, Oliver Millar and Horst Vey. Van Dyck. A Complete Catalogue of the Paintings. New Haven/London: Yale University Press, 2004, p 298.
  •  As relating to “Charity”, oil on panel, 148.2 x 107.5 cm, in the National Gallery, London

How to cite: Moortgat, Ingrid. “’Charity’ bought by Alexander Voet.” In Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project. Edited by Joost Vander Auwera and Justin Davies.
jordaensvandyck.org/archive/charity-bought-by-alexander-voet-2/ (accessed 16 June 2024)

© Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project (terms and conditions)

  • hover on image to focus
  • click image to enlarge

Folio 111v

Declaratie ende specificatie
van de schilderijen die S[eigneu]r Alexan-
der Voet, wed[uwenaa]r wijlen Jouff[rouw]e Sara
Van Den Steen, gecocht heeft
sedert den 15. oktober 1678, date van de
afflijvigheijt van deselve sijne
huijsvrouwe, mitsgaders van desselfs
naegelaetene schulden ende
lasten bij denselven Alexander
Voet betaelt ende voldaen ende
sijn soo ende gelijck als volght


The panel painting of Charity is one in a list of nine pages of paintings Alexander Voet bought.

Description of the paintings Alexander Voet, widower of Sara Van Den Steen, has been buying since the day of her death, 15th of October 1678, followed by a list of debts he paid for since.


  • hover on image to focus
  • click image to enlarge

Folio 113v

Item een schetse Caritas wit en
swart van Van Dijck


After the paintings follow the debts he paid since the death of his wife.

Also a sketch Charity white and
black by Van Dyck