Archival Research

Van Dyck


‘Mary Magdalene’ bought by Alexander Voet (17 November 1685)

Abstract

The panel painting ‘Young Woman Resting her Head on her Hand (probably a Penitent Mary Magdalene)’ was mentioned in a list of paintings that Alexander Voet, widower of Sara Van Den Steen, has been buying since the day of her death, 15th of October 1678.

Place and date
Antwerp, 17-11-1685

Archival reference
Felixarchief / Antwerp City Archives, N # 432, f° 111v-116

Transcription
Felixarchief / Antwerp City Archives, notaris Gerard Casens (1681-1685), N # 432, f° 111v-116, 17-11-1685

Transcribed by Ingrid Moortgat

Publication history

Extract published by :

 • Duverger, Erik. (1984-2009). Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw. Brussel : Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1984-2009, 11, p 325, 352.
 • Van Den Branden, Frans Jos. “Verzameling van schilderijen te Antwerpen.” In Antwerpsch Archievenblad, dl. 22, p 45-47.
 • Denucé, Jan. De Antwerpsche “konstkamers” : inventarissen van kunstverzamelingen te Antwerpen in de 16e en 17e eeuwen. Antwerpen: De Sikkel, 1932, p 216-217.

Panel Painting mentioned in:

 • Barnes, Susan J., Nora De Poorter, Oliver Millar and Horst Vey. Van Dyck. A Complete Catalogue of the Paintings. New Haven/London: Yale University Press, 2004, p 58-59.
 • As reference in the provenance of the paper on panel painting
  “Young Woman Resting her Head on her Hand (probably a Penitent Mary Magdalene)”.

How to cite: Moortgat, Ingrid. “’Mary Magdalene’ bought by Alexander Voet.” In Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project. Edited by Joost Vander Auwera and Justin Davies.
jordaensvandyck.org/archive/mary-magdalene-bought-by-alexander-voet/ (accessed 23 September 2023)

© Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project (terms and conditions)

 


 • hover on image to focus
 • click image to enlarge

Folio 111v

Declaratie ende specificatie
van de schilderijen die S[eigneu]r Alexan-
der Voet, wed[uwenaa]r wijlen Jouff[rouw]e Sara
Van Den Steen, gecocht heeft
Sedert den 15. oktober 1678, date van de
afflijvigheijt van deselve sijne
huijsvrouwe, mitsgaders van desselfs
naegelaetene schulden ende
lasten bij denselven Alexander
Voet betaelt ende voldaen en
sijn soo ende gelijck als volght


The panel painting of Magdalene is one in a list of nine pages of paintings Alexander Voet bought.

Description of the paintings Alexander Voet, widower of Sara Van Den Steen, has been buying since the day of her death, 15th of October 1678, followed by a list of debts he paid for since.


 • hover on image to focus
 • click image to enlarge

Folio 112r

Item een Magdalena profiel
van Van Dijck

 


After the paintings follow the debts he paid since the death of his wife.

Also a profile of the Magdalene
by Van Dyck