Archival Research

Van Dyck


‘Diana’ in pledge to Peter Van Der Heyden (26 March 1642)

Abstract

The panel painting ‘A little Lion after Van Dyck’ was mentioned in a list of paintings, drawings and prints that were given in pledge to Hans Verluyten, painter in Dendermonde, by Peter Van Der Heyden, painter and minter in Antwerp.

Place and date
Antwerp, 26-03-1642

Archival reference
Felixarchief / Antwerp City Archives, N # 3396, f° 156-157v

Transcription
Felixarchief / Antwerp City Archives, Notaris Hendrik Van Cantelbeck (1642), N # 3396, f° 156-157v, 26-03-1642

Transcribed by Ingrid Moortgat

Publication history

Published by:

  • Duverger, Erik. Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw. Brussel : Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1984-2009, vol. 4, p 467.

Extract published by:

  • Van Den Branden, Frans Jos. “Verzameling van schilderijen te Antwerpen.” In Antwerpsch Archievenblad, dl. 21, p 333-335.
  • Denucé, Jan. De Antwerpsche “konstkamers” : inventarissen van kunstverzamelingen te Antwerpen in de 16e en 17e eeuwen. Antwerpen: De Sikkel, 1932, p 92-93.

Panel Painting mentioned in:

  • Barnes, Susan J., Nora De Poorter, Oliver Millar and Horst Vey. Van Dyck. A Complete Catalogue of the Paintings. New Haven/London: Yale University Press, 2004, p 288.
  • As reference in the provenance of the panel painting “Diana Hunting a Stag”.

How to cite: Moortgat, Ingrid. “’Diana’ in pledge to Peter Van Der Heyden.” In Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project. Edited by Joost Vander Auwera and Justin Davies.
jordaensvandyck.org/archive/diana-in-pledge-to-peter-van-der-heyden/ (accessed 5 October 2023)

© Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project (terms and conditions)

 


  • hover on image to focus
  • click image to enlarge

Folio 156

Specificatie van de percheelen van schilderyen ende
andere duer Peeter van der Heyden, munter ende
schilder, aen Hans Verluyten, oock schilder, in handen is
gegeven als pant metter minnen [aen, doorstreept] tot versekeringe
van de drye hondert twelfft gul[den] eens metten vercoop
die hy Peeter van der Heyden op de sesthienden mert
anno xvic eenenviertich [bek, doorstreept] voor de not[ari]s Van Cantelbeck
in pre[sen]tie van getuyghen bekent heeft schuldisch te syn
aen de voorseide Hans Verluyten


After the introduction the notary lists the paintings, drawings and prints.

List of paintings, drawings and prints that were given in pledge to Hans Verluyten, painter in Dendermonde, by Peter Van Der Heyden, painter and minter in Antwerp.


  • hover on image to focus
  • click image to enlarge

Folio 157


Een leeuken naer Van Dyck


 

A little lion after Van Dyck