Archival Research

Van Dyck


‘Armida’ bought by Alexander Voet (18 February 1689)

Abstract

The painting ‘Armida by Van Dyck’ was mentioned in a list of paintings that Alexander Voet, widower of Sara Van Den Steen, possessed when his wife was alive and bought since the day of her death, 15th of October 1678.

Place and date
Antwerp, 18-02-1689

Archival reference
Felixarchief / Antwerp City Archives, N # 433, f° 15-17v

Transcription
Felixarchief / Antwerp City Archives, notaris Gerard Casens (1686-1690), N # 433, f° 15-17v, 18-02-1689

Images: © FelixArchief, Stadsarchief Antwerpen

Transcribed by Ingrid Moortgat

Publication history

Published by:

  • Duverger, Erik. (1984-2009). Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw. Brussel : Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1984-2009, 11, p 531.

Extract published by:

  • Van Den Branden, Frans Jos. “Verzameling van schilderijen te Antwerpen.” In Antwerpsch Archievenblad, dl. 22, p 38-41.
  • Denucé, Jan. De Antwerpsche “konstkamers” : inventarissen van kunstverzamelingen te Antwerpen in de 16e en 17e eeuwen. Antwerpen: De Sikkel, 1932, p 310-313.

Panel Painting mentioned in:

  • Barnes, Susan J., Nora De Poorter, Oliver Millar and Horst Vey. Van Dyck. A Complete Catalogue of the Paintings. New Haven/London: Yale University Press, 2004, p 297.
  • As reference in the provenance of the panel painting “Rinaldo and Armida”.

How to cite: Moortgat, Ingrid. “‘Armida’ bought by Alexander Voet.” In Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project. Edited by Joost Vander Auwera and Justin Davies.
jordaensvandyck.org/archive/armida-bought-by-alexander-voet/ (accessed 5 October 2023)

© Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project (terms and conditions)

  • hover on image to focus
  • click image to enlarge

Folio 15r

Beschrijvinghe van alle
ende iegelijke de schilderijen die S[eigneu]r
Alexander Voet gehadt heeft
int leven ende ten thijde van de
affleyvicheyt van wijlen Jouff[rouw]e Sara Van
Den Steen, sijne huijsvrouwe, was
overcomen 15 october van den jaere
1678 geschiedende dese beschrijvinge
omme soo vele mogelijk is te connen
ondervinden den staet ende gele-
gentheijt gelijck die geweest
is ten thijde van het overlijden
van de voornoemde Sara Van Den
Steen, sijne huijsvrouwe, was
door mij Gerard Casens, openbaeren
notaris binnen Antwerpen re-
siderende, ten versoecke van S[eigneu]r
Alexander Voet ende is als volght

 


After this short introduction the notary lists the paintings.

Description of the paintings Alexander Voet, widower of Sara Van Den Steen, possessed when his wife was alive and bought since the day of her death, 15th of October 1678.


  • hover on image to focus
  • click image to enlarge

Folio 15v


Een Armida wit en swert van
Van Dijck


 

An Armida white and black by
Van Dyck