Archival Research

Van Dyck


‘A Hunt by Van Dyck’ in the inventory of decease of Jeremias Wildens (December 1653 & January 1654)

Abstract

The panel painting ‘A Hunt by Van Dyck’ was mentioned in the inventory of decease of Jeremias Wildens, painter. He died on the 30th of December 1653.

Place and date
Antwerp, 30 & 31-12-1653 and 1 & 11-01-1654

Archival reference
Felixarchief / Antwerp City Archives, N # 568, f° 495-541
Felixarchief / Antwerp City Archives, N # 1511, f° littera N

Transcription
Felixarchief / Antwerp City Archives, Notaris Jan Baptist Colijns, N # 568, f° 495-541, 30 & 31-12-1653, 1 & 11-01-1654

Transcribed by Ingrid Moortgat

Publication history

Published by:

 • Duverger, Erik. (1984-2009). Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw. Brussel : Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1984-2009, vol. 6, p 495.

Extract published by:

 • Van Den Branden, Frans Jos. “Verzameling van schilderijen te Antwerpen.” In Antwerpsch Archievenblad, dl. 21, p 381-395.
 • Denucé, Jan. De Antwerpsche “konstkamers” : inventarissen van kunstverzamelingen te Antwerpen in de 16e en 17e eeuwen. Antwerpen: De Sikkel, 1932, p 154-171.

Panel Painting mentioned in:

 • Barnes, Susan J., Nora De Poorter, Oliver Millar and Horst Vey. Van Dyck. A Complete Catalogue of the Paintings. New Haven/London: Yale University Press, 2004, p 288.
 • As reference in the provenance of the panel painting “Diana Hunting a Stag”.

How to cite: Moortgat, Ingrid. “‘A Hunt by Van Dyck’ in the inventory of decease of Jeremias Wildens.” In Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project. Edited by Joost Vander Auwera and Justin Davies.
jordaensvandyck.org/archive/a-hunt-by-van-dyck-in-the-inventory-of-decease-of-jeremias-wildens/ (accessed 16 June 2024)

© Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project (terms and conditions)

 • hover on image to focus
 • click image to enlarge

Folio 495r

Inventaris van alle
ende iegelijke de goeden, soo rurende
als onrurende, haeffelijk ende erffelijk,
achtergelaten ende bevonden ten
sterffhuijse van wijlen S[eigneu]r
Jeremias Wildens, Jans sone
wijlen, in sijnen leven constschilder
was, den welcken op den dertichsten
dach deser loopende maendt december
deser weirelt is overleden binnen
sijnen woonhuijse gestaen in de
Lange Nieuwstraete alhier naer-
laetende voor sijne geinstitueerde
erffgenaemen, volgende sijnen
testamente, de kinderen van wijlen
Abraham, Henrick ende Sara Wildens,
midtsgaders de kinderen ende kindts-
kinderen van wijlen Magdalena
van Vosberghen geprocreert bij
Cornelis Cock, welcken desen
Inventaris bij ons Henrick Fighe
ende Jan Baptist Colijns, open-
baere notarisen bij den Raide
van Brabant geadmitteert t Ant[wer]pen
residerende, gemaeckt ende beschreven
is ten versuecke, overstaen ende
bij wesen van Cornelis, Abraham
ende Henrick Wildens, Henricxs sone

Inventory of the goods of Jeremias Wildens, son of the late Jan Wildens, painter. He died on the 30th of December 1653 in his residence in the Lange Nieuwstraete. On the 19th of July 1638 he made a will before the notary Van Den Berghe, a codicil before the notary Mouwens on the 4th if October 1644 and a last will before the notary Colijns. His heirs are the children of the late Abraham, Henrick and Sara Wildens, the children and children’s children of Magdalena van Vosberghen and Cornelis Cock. The inventory is made by the notaries Colijns and Fighé by request and in the presence of Cornelis, Abraham and Henrick Wildens, sons of the late Henrick Wildens; of Loys Van der Beke as husband and guardian of [omitted] Wildens; of Guilliam Willemssen, son of the late Floris and the late Sara Wildens; of Susanna Willemssen and her husband and guardian Jan van Borm; of Jeremias, Sara and Susanna Cock; of Jeronimus Bruynseels, as husband and guardian of Magdalena Cock; and of Cornelis Cock, son of the late Salomon.


 • hover on image to focus
 • click image to enlarge

Folio 495v

wijlen, van Louijs Van der Beke
als man ende momboir van Jouff[rouw]e
[niet ingevuld] Wildens. Item van Guille[lmus]
Willemssen, Floris sone wijlen, daer
moeder aff was Jo[uffrouw]e Sara Wildens,
van Jo[uffrouw]e Susanna Willemssen ende S[eigneu]r
Jan van Borm, heuren wettigen
man ende momboir. Item van Jeremias
Cock, Jouff[rouw]en Sara ende Susanna Cock.
Item van Jeronimus Bruijnseels,
als man ende momboir van Jouff[rouw]e
Magdalena Cock, mitsgaders van
Cornelis Cock, Salomons sone wijlen,
ende begonst op heden den dertichsten
december int jaer ons heeren als men
schreeff duijsent sessehondert ende
dryenvijftich

Inventory of the goods of Jeremias Wildens, son of the late Jan Wildens, painter. He died on the 30th of December 1653 in his residence in the Lange Nieuwstraete. On the 19th of July 1638 he made a will before the notary Van Den Berghe, a codicil before the notary Mouwens on the 4th if October 1644 and a last will before the notary Colijns. His heirs are the children of the late Abraham, Henrick and Sara Wildens, the children and children’s children of Magdalena van Vosberghen and Cornelis Cock. The inventory is made by the notaries Colijns and Fighé by request and in the presence of Cornelis, Abraham and Henrick Wildens, sons of the late Henrick Wildens; of Loys Van der Beke as husband and guardian of [omitted] Wildens; of Guilliam Willemssen, son of the late Floris and the late Sara Wildens; of Susanna Willemssen and her husband and guardian Jan van Borm; of Jeremias, Sara and Susanna Cock; of Jeronimus Bruynseels, as husband and guardian of Magdalena Cock; and of Cornelis Cock, son of the late Salomon.


 • hover on image to focus
 • click image to enlarge

Folio 523v

Een jacht van Van Dijck geschetst
op panneel n°                              689

A hunt by Van Dyck sketched
on panel n°                                   689


 • hover on image to focus
 • click image to enlarge

Index page Littera N


Index van staeten, rekenningen
ende inventarisen
1654


 

A copy of the inventory of Jeremias Wildens is listed as ‘Littera N’ in the index of the notary Fighé of 1654. The fact that a notary made an index was not common practice.

 


Inventaris van de goederen van
wijlen Jeremias Wildens             – N


Inventory of the goods of Jeremias Wildens, son of the late Jan Wildens, painter. He died on the 30th of December 1653 in his residence in the Lange Nieuwstraete. On the 19th of July 1638 he made a will before the notary Van Den Berghe, a codicil before the notary Mouwens on the 4th if October 1644 and a last will before the notary Colijns. His heirs are the children of the late Abraham, Henrick and Sara Wildens, the children and children’s children of Magdalena van Vosberghen and Cornelis Cock. The inventory is made by the notaries Colijns and Fighé by request and in the presence of Cornelis, Abraham and Henrick Wildens, sons of the late Henrick Wildens; of Loys Van der Beke as husband and guardian of [omitted] Wildens; of Guilliam Willemssen, son of the late Floris and the late Sara Wildens; of Susanna Willemssen and her husband and guardian Jan van Borm; of Jeremias, Sara and Susanna Cock; of Jeronimus Bruynseels, as husband and guardian of Magdalena Cock; and of Cornelis Cock, son of the late Salomon.


 • hover on image to focus
 • click image to enlarge

Page 1 Littera N

Littera N

Inventaris van alle ende
iegelijke de goeden, soo rurende als
onrurende, haeffelijke ende erffelijke,
achtergelaten ende bevonden ten sterff-
huijse van wijlen S[eigneu]r Jeremias
Wildens, Jans sone wijlen, in sijnen leven
constschilder was, den welcken op den
dertichsten dach deser loopende
maendt december deser werelt is
overleden binnen sijnen woonhuijse
gestaen in de Lange Nieuwstraete alhier
naerlaetende voor sijne geinstitueerde
erffgenaemen, volgende sijnen testamente,
de kinderen van wijlen Abraham,
Henrick ende Sara Wildens, midtsgaders
de kinderen ende kindtskinderen van wijlen
Magdalena van Vosberghen geprocreert
bij Cornelis Cock, welcken desen
Inventaris bij ons Henrick Fighe ende
Jan Baptist Colijns, openbaere notarisen
bij den Raide van Brabant geadmitteert
t Antwerpen residerende, gemaeckt ende
beschreven is ten versuecke, overstaen
ende bij wesen van <Cornelis, superscript>, Abraham ende
Henrick Wildens, Henricxs sonen wijlen, van Loys
Van der Beke als man ende momboir van
Jouff[rouw]e [niet ingevuld] Wildens. Item van Guilliam
Willemssen, Floris sone wijlen, daer moeder
aff was Jo[uffrouw]e Sara Wildens, van Jo[uffrouw]e
Susanna Willemssen ende S[eigneu]r Jan van Borm,
heuren wettigen man ende momboir. Item
van Jeremias Cock, Jouff[rouw]en Sara
ende Susanna Cock. Item van Jeronimus
Bruynseels, als man ende momboir van
Jouff[rouw]e Magdalena Cock, mitsgaders
van Cornelis Cock, Salomons sone wijlen,
ende begonst op heden den dertichsten
december int jaer ons heeren als men
schreeff duijsent sessehondert ende
dryenvijftich

Inventory of the goods of Jeremias Wildens, son of the late Jan Wildens, painter. He died on the 30th of December 1653 in his residence in the Lange Nieuwstraete. On the 19th of July 1638 he made a will before the notary Van Den Berghe, a codicil before the notary Mouwens on the 4th if October 1644 and a last will before the notary Colijns. His heirs are the children of the late Abraham, Henrick and Sara Wildens, the children and children’s children of Magdalena van Vosberghen and Cornelis Cock. The inventory is made by the notaries Colijns and Fighé by request and in the presence of Cornelis, Abraham and Henrick Wildens, sons of the late Henrick Wildens; of Loys Van der Beke as husband and guardian of [omitted] Wildens; of Guilliam Willemssen, son of the late Floris and the late Sara Wildens; of Susanna Willemssen and her husband and guardian Jan van Borm; of Jeremias, Sara and Susanna Cock; of Jeronimus Bruynseels, as husband and guardian of Magdalena Cock; and of Cornelis Cock, son of the late Salomon.


 • hover on image to focus
 • click image to enlarge

Page 39 Littera N


Een jacht van Van Dijck geschetst op
panneel n°                                                                               689


 

A hunt by Van Dyck sketched
on panel n°                               689