Archival Research

Van Dyck


‘Virgin and child with St Saverius’ in a testimony of P. Bom and B. Cambere (28 September 1668)

The panel painting ‘Virgin and child with St Saverius’ by Van Dyck was mentioned in a testimony of Peter Bom and Bartholomeus Cambere, apprentices to Antonio Van Dyck.

Place and date
Antwerp, 28-09-1668

Archival reference
Felixarchief / Antwerp City Archives, N # 804, f° 77v

Transcription
Felixarchief / Antwerp City Archives, Notaris Antoon de Costere (1667-1669), N # 804,
f° 77v

Transcribed by Ingrid Moortgat

Publication history

Published by:

  • Duverger, Erik. Antwerpse kunstinventarissen uit de zeventiende eeuw. Brussel : Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, 1984-2009, vol. 9, p 154.

Panel Painting mentioned in:

  • Barnes, Susan J., Nora De Poorter, Oliver Millar and Horst Vey. Van Dyck. A Complete Catalogue of the Paintings. New Haven/London: Yale University Press, 2004, p 257.
  • As reference in the provenance of the panel painting “Virgin and Child Adored by a Bishop”.

How to cite: Moortgat, Ingrid. “‘Virgin and child with St Saverius’ in a testimony of P. Bom and B. Cambere.” In Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project. Edited by Joost Vander Auwera and Justin Davies.
jordaensvandyck.org/archive/virgin-and-child-with-st-saverius-in-a-testimony-of-p-bom-and-b-cambere-28-september-1668/ (accessed 23 September 2023)

© Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project (terms and conditions)

  • hover on image to focus
  • click image to enlarge

Folio 77v

Die 28 september anno 1668
Ten versueke van Jan Pauwels
Compareerde Bartholomeus Camere,
constschildere alhier out 60 jaeren, ende
P[ete]r Bom, schonstschildere out 56 jaeren,
beyde my notario bekendt, ende hebben
verclaert ende geattesteert, eedt presentes
des versocht ende waerachtich te syn hoe dat
omtrent seven oft achtendertich jaeren
geleden dat sy attestanten leerenschilders
waeren by dh[ee]r Anthonio Van Dyck ende dat
sy attestanten in dien tyde gesien hebben
dat de voorseide heere Van Dyck <alleen, superscript> geschildert
heeft voor dh[ee]r Jan Goubau, schepen
der stadt Antwerpen, een stuck schilderije
synde Onse L[ieve] Vrouwe met het kindeken
op haeren schoyt, waarvoore cnielende
was St Saverius met eenen Engel
achter denselven Zaverius staende, ende
dat ick tselve origineel stuck schildery
noynt by den voorseide Van Dyck oft <door jemant, superscript> in synen
huyse en is gecopieert geweest. Redenen
van wetentheyt allegerende alsdat
den voorseiden heere Van Dyck hennen met
hen attestanten gecommandeert heeft
t voorseide stuck schilderije <geschildert synde, superscript> thuys [in de marge: te draegen] by den
voorseiden Goubau, gelyck sy attestanten
oock gedaen hebben. Actum aut que
putibus Ambrosius Van Scherre als
getuygen. … et ut breve.
Peeter Bom
Bartholomeus Cambere
De Costere, not[ari]

Peter Bom and Bartholomeus Cambere, apprentices to Antonio Van Dyck, testified on the 28th of Septembre 1668 about a painting, depicting the Virgin and Child and St Saverius, by Van Dyck. They explain that the painting was commissioned by Jan Goubau and that Van Dyck painted it alone.