Archival Research

Jordaens


Jordaens nominated as dean of St.-Luke’s Guild (18 September 1621)

Abstract

The city council appoints Jacques Jordaens as dean of the St. Luke Guild. When Jordaens refuses, he is ordered to accept the office and take the oath within twenty-four hours, on penalty of a fine of 100 guilders.

Place and date
Antwerp, 28-09-1621

Archival reference
Felixarchief / Antwerp City Archives, Privilege Chamber, PK # 573, fol. 40, fol. 41

Transcription
Felixarchief / Antwerp City Archives, Privilege Chamber, PK # 573, fol. 40v, fol. 41

Publication history

Document described in:

  • F.J. Van den Branden, Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, Antwerpen 1883, p. 830
  • M. Rooses, Jordaens’ leven en werken, Amsterdam/Antwerpen1906, p. 36-37
  • R.-A. d’Hulst, Nora De Poorter en Marc van Denven, cat. tent. Jacob Jordaens (1593-1678), (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen; Brussel 1993) p. 7-8

How to cite: Bakker, Piet. “Jordaens nominated as dean of St.-Luke’s Guild.” In Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project. Edited by Joost Vander Auwera and Justin Davies.
jordaensvandyck.org/archive/jordaens-nominated-as-dean-of-st-lukes-guild/ (accessed 23 September 2023)

© Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project (terms and conditions)

  • hover on image to focus
  • click image to enlarge

Folio 40v

(…)

Gecommitteert ende geordonneert Jacques Jordaens te wesen Deken van Ste Lucas gulde binnen deser stadt mits doende den behoorlijcken eedt ende dat voorden jegenwoordighe jaere Actum in Collegio 28 Septembris anno 1621 /2/

Jacques Jordaens is committed and ordained to be dean of Antwerp’s Guild of St.-Luke, after having taken the oath before September 30, 1621 / P


  • hover on image to focus
  • click image to enlarge

Folio 41

(…)

Geordonneert anderwerff Jacques Jordaens binnen vierentwintich uren naer d’insinuatie te comen doen den eedt als Deken vande Gulde van St Lucas binnen dese stadt opde pene van hondert gulden te beheren nae oude gewoonte Actum in Collegio 30 Septembris 1621 / P

Jacques Jordaens is ordained again to take the oath as dean of the Guild of St.-Luke  within twentyfour hours of this notice, under penalty of one hundred guilder fine, to comply with old custom, Actum in Collegio, 30 September 1621